Het conceptuele brein en de obstakels in communicatie

Twee manieren van denken

Of je nu wel of geen label hebt, je kunt toch in je werk en privé vastlopen als het gaat om onbegrip bij collega’s, leidinggevenden, familie en vrienden. Jij begrijpt niet dat ze jou niet begrijpen. Jij vindt ze maar miepen over details. En jij vindt de mensen om je heen traag in het oplossen van een probleem. Anderzijds vinden zij dat jij niet duidelijk bent. Allemaal miscommunicatie die verholpen kan worden door meer inzicht in de verschillende manieren van informatieverwerking en communicatie.

Belemmeringen bij het conceptueel denken in de lineaire wereld

Op een rij een aantal belemmeringen:

 • de traagheid van lezen van stukken,
 • het maken van spellingfouten in je schrijfwerk,
 • moeite met aandacht bij vergaderingen,
 • onbegrip van jouw logica;
 • het niet goed onder woorden kunnen brengen van wat er in je hoofd omgaat;
 • het gevoel dat je niet op je niveau zit te werken.

 Coaching en begeleiding

Tijdens de coaching komen aan de orde:

 • Inzicht in jouw communicatiestijl via de 7Life scan (optioneel);
 • Meer leren over het conceptuele brein;
 • Sneller lezen, meer onthouden
 • Beter en gemakkelijker schrijven;
 • Faalangst reductie;
 • Vaardigheden in ontspanningsoefeningen;
 • Beter communiceren en persoonlijk leiderschap;
 • Time management en planmatig werken.

Door een toenemende hoeveelheid van informatie en de druk van het voortdurend, snel en op tijd kort en bondig moeten communiceren kan een conceptueel denker meer en meer druk ervaren.

Hierdoor is het vinden van woorden en juiste zinnen een zware klus.

Dit heeft alles te maken dat door de opgelopen stress en druk de brugfunctie tussen de twee hersenhelften vermindert of zelfs helemaal uitvalt.

Woorden vinden, zinnen formuleren, weten wat je wil zeggen zit dan heel ver weg of is zelfs niet meer te vinden. 

Wanneer een schrijfklus zoveel stress oplevert zal er geen woord op papier komen. Faalangsten spelen op en het zelfvertrouwen daalt naar nul. 

Denk jij dat je persoonlijk, een collega of je werknemer veel baat kan hebben bij een traject? Neem dan contact met me op. Ik luister graag naar je verhaal. We kunnen dan samen kijken naar wat het beste past.