Creatief schrijven

Een prachtige manier voor taalgevoelige mensen om zich te uiten.

Je zult je wel afvragen wat een hoofdstuk creatief schrijven nu doet op een site voor hulp bij dyslexie. Ik zal het je uitleggen.

Rechts en links in je hoofd

De brein van dyslectici (en AD(H)D, autisme, hoogbegaafdheid) werkt en denkt vanuit een dominante rechterhersenhelft. De rechterhersenhelft heeft met name de verwerking van intuïtie, creatie, overzicht, emoties, voorstellingsvermogen, empathie en divergentie. De linkerhersenhelft is de talige kant en heeft een dominantie voor orde en structuur, van A naar B, details, liniair, doelgericht, systematisch, realistische, feitelijk en convergentie.

Geen regels maar taaluitingen

En juist het sterke vermogen van creatie, voorstellingsvermogen, empathie en divergent denken is een geweldige tool voor creatief schrijven.

Dus Ja! dyslexie en creatief schrijven gaat juist samen!

Creatief schrijven gaat over verhalen bedenken, woorden vangen voor je beelden, personages neerzetten, intriges bedenken, ongebruikelijke structuren neerzetten, duiken in thema’s. Creatief schrijven gaat niet over goed/fout, d’s en t’s, regels. Er wordt bij creatief schrijven juist met taal gespeeld. En wanneer je een werk hebt dat je de wereld in wil brengen, dan laat je het ‘gewoon’ even checken door een liniair denker.

Er zijn drie leuke inspirerende workshops:

16 april 2020: 7-minutes-stories

7 mei 2020: IN DE FLOW van je schrijven BLIJVEN

11 juni 2020: Het opzetten van je verhaal