Welkom bij De Schrijvernij

voor coaching, training en advies bij dyslexie en conceptueel denken.

Het conceptueel denken

Wanneer je het conceptueel denken als uitgangspunt neemt dan is dyslexie niet een defect is of een taalprobleem, maar een andere manier van denken: conceptueel denken. Dyslexie is geen stoornis. En heeft zeker niks met slim of dom te maken.

Hier kun je advies, training en coaching vinden om je verder te helpen in je (school) werk.

  • Beter schrijven
  • Sneller lezen
  • Gemakkelijker spreken
  • Beter samenwerken en communicatie
  • Planmatig werken en tijdmanagement
  • Meer weten over stress/werkdruk en faalangst

Gemakkelijker schrijven

beter lezen

planmatig werken

Creatief schrijven

De Schrijvernij is ook een plek waar je terecht kunt voor creatief schrijven. Creatief schrijven samen op één site met dyslexie? Ja! Dyslectici zijn vaker dan eens taalgevoelig. Conceptueel denkers zijn creatieve personen met een groot inlevingsvermogen. Taal en zijn schoonheid kunnen ze meestal hoog waarderen. Verhalen schrijven is daarom ook meer dan eens een heerlijke ontspannende bezigheid.

Verhalend coachen

Daarom werk ik ook graag met verhalend coaching. Verhalend coaching gaat via eigen (biografische) verhalen. Het is een prachtig middel om te komen tot zelfcompassie. Juist ook wanneer die dyslexie zo in de weg zit, kun je soms zo ontmoedigd raken. ‘Je doet het nooit goed’.

Faalangst gevoelens reduceren met verhalend coachen binnen de RET therapie is mooie combinatie. Door de verhalen te schrijven ontstaat er verbinding van binnenuit. De zoektocht naar je irrationele bril gaat daarmee niet langs een omweg.

Daarnaast is het voor dyslectici lekker om na te denken over hoe ze hun gedachten willen verwoorden. Het schrijven geeft hen daarin de ruimte en de tijd.


Advies

Gaat een training of coaching traject je nu nog te ver en wil je eerst meer advies of heb je een specifieke vraag dan zijn de mail en de telefoon het handigste middelen. Bel of mail gerust met je vragen. Een gesprek of mail kan veel ophelderen.

In workshops ga ik graag op een interactieve manier aan het werk om meer te laten zien wat er mogelijk is bij de hulp bij dyslexie en in het creatief schrijven.

Ook geef ik graag een lezing over het conceptueel denken. Dat kan op scholen en bij bedrijven. Lees meer bij AANBOD – Lezingen

Training

De training een kortlopend traject (3 dagen, 3 uur) en kan op twee manieren.

  • 1 op 1.
  • Kleine groepen (maximaal 4 personen).

Coaching

Het coaching traject voor hulp bij dyslexie is een langlopend traject. In dit traject zit de training én hulp bij faalangst reductie (RET). De geschatte tijd van coaching bij faalangst reductie is 12 wekelijkse of twee wekelijkse gesprekken.

Voor het coaching traject voor verhalend coachen ligt de geschatte tijd op 12 contacten. De spreiding van deze contacten gaat in overleg.