Welkom bij De Schrijvernij

Voor coaching, training en advies bij dyslexie en conceptueel denken.

 • Gemakkelijker schrijven
 • Sneller lezen
 • Gemakkelijker spreken
 • Beter samenwerken
 • Sterkere communicatie
 • Planmatig werken en tijdmanagement
 • Meer weten over stress/werkdruk en faalangst

En:

 • Je hoeft geen label te hebben om toch schrijven lastig te vinden. Er kunnen teveel woorden in je hoofd ronddwalen dat ze een obstakel vormen om het op papier te krijgen.
 • Je hoeft geen label te hebben om steeds de weg kwijt te zijn in spellingregels en zodoende onzeker te worden bij het schrijven.
 • Je hoeft geen label te hebben om toch traag te lezen. Waardoor concentratie een harde dobber is om het lezen vol te houden, omdat er zoveel afleiding op de loer ligt.
 • Je hoeft geen label te hebben om je toch regelmatig onbegrepen te voelen wanneer jouw idee afgewimpeld wordt, om niet veel later toch opgepakt te worden wanneer een ander het inbrengt.

Het conceptueel denken

Wanneer je het conceptueel denken als uitgangspunt neemt dan is dyslexie niet een defect is of een taalprobleem, maar een andere manier van denken: conceptueel denken. Dyslexie is geen stoornis. En heeft zeker niks met slim of dom te maken.

Hier kun je advies, training en coaching vinden om je verder te helpen in je (school) werk.

gemakkelijker schrijven

beter lezen

planmatig werken

Creatief schrijven

De Schrijvernij is ook een plek waar je terecht kunt voor creatief schrijven. Creatief schrijven samen op één site met dyslexie? Ja! Dyslectici zijn vaker dan eens taalgevoelig. Conceptueel denkers zijn creatieve personen met een groot inlevingsvermogen. Taal en zijn schoonheid kunnen ze meestal hoog waarderen. Verhalen schrijven is daarom ook meer dan eens een ontspannende bezigheid.

Verhalend coachen

Daarom werk ik ook graag met verhalend coaching. Verhalend coaching gaat via eigen (biografische) verhalen. Het is een prachtig middel om te komen tot zelfcompassie. Juist ook wanneer die dyslexie zo in de weg zit, kun je soms zo ontmoedigd raken. ‘Je doet het nooit goed’.

Faalangst gevoelens reduceren met verhalend coachen binnen de RET therapie is mooie combinatie. Door de verhalen te schrijven ontstaat er verbinding van binnenuit. De zoektocht naar je irrationele bril gaat daarmee niet langs een omweg.

Daarnaast is het voor dyslectici lekker om na te denken over hoe ze hun gedachten willen verwoorden. Het creatief schrijven geeft je daarin de ruimte en de tijd.


Advies

Gaat een training of coaching traject je nu nog te ver en wil je eerst meer advies of heb je een specifieke vraag dan zijn de mail en de telefoon de handigste middelen. Bel of mail gerust met je vragen.

In workshops ga ik graag op een interactieve manier aan het werk om meer te laten zien wat er mogelijk is in de hulp bij dyslexie, faalangst en in het creatief schrijven.

Ook geef ik graag een lezing over het conceptueel denken. Dat kan op scholen en bij bedrijven. Lees meer bij AANBOD – Lezingen

Training

De training een kortlopend traject (3 dagen, 3 uur) en kan op twee manieren.

 • 1 op 1.
 • Kleine groepen (maximaal 4 personen).

Coaching

Het coaching traject voor hulp bij dyslexie is een langlopend traject. In dit traject zit de training én hulp bij faalangst reductie (RET). De geschatte tijd van coaching bij faalangst reductie is 12 wekelijkse of twee wekelijkse gesprekken.

Voor het coaching traject voor verhalend coachen ligt de geschatte tijd op 12 contacten. De spreiding van deze contacten gaat in overleg.