Welkom bij De Schrijvernij

Voor coaching en advies bij dyslexie en conceptueel denken.

Wanneer je het conceptueel denken als uitgangspunt neemt dan is dyslexie niet een defect is of een taalprobleem, maar een andere manier van informatie verwerken. De Schrijvernij bekijkt dyslexie en andere conceptueel denken vanuit mogelijkheden.

De coaching bij ons is persoonlijk, luisterend en positief ingesteld.

Ouders

Meer rust in huis en een gelukkiger kind.

Scholen

Leerlingen in hun kracht zetten.

Volwassenen

Lekkerder in je werk, meer in je flow.

gemakkelijker schrijven

beter / vlotter lezen

beter planmatig werken

opgebouwde faalangsten reduceren

Er hoeft geen label bekend te zijn om

  • toch schrijven lastig te vinden. Er kunnen teveel woorden in je hoofd ronddwalen dat ze een obstakel vormen om het op papier te krijgen.
  • steeds de weg kwijt te zijn in spellingregels en zodoende onzeker te worden bij het schrijven.
  • een trage lezer te zijn waardoor concentratie een harde dobber is om het lezen vol te houden, omdat er zoveel afleiding op de loer ligt.
  • je toch regelmatig onbegrepen te voelen wanneer jouw idee afgewimpeld wordt, om niet veel later toch opgepakt te worden wanneer een ander het inbrengt.