Complimenten geven? Let op je woorden!

Door complimenten geven aan onszelf of een ander kun je op een vrij eenvoudige manier een positieve lading creëren. En dat is fijn, want we willen ons graag prettig en goed voelen. Maar let op je woorden!

Het gevaar zit in de manier waarop je complimenten geeft. Welke woorden je hoe gebruikt. We kunnen op de twee verschillende manieren complimenten geven.

  1. Je kunt ’zijn’ complimenten geven. 
  • ’Je bent mooi’. 
  • ’Je bent zo goed.’ 
  • ’Wat ben je toch slim.’
  1. Daarnaast kun je ook ’actie’ complimenten geven. 
  • ’Dat heb je goed gedaan.’ 
  • ’Wat heb je dat slim aangepakt.’
  • ’Wat heb je die bloemen leuk geschikt.’

Het effect

Bij de eerste manier van complimenten geven – in de ’zijn’ woorden’ – worden deze gekoppeld aan de persoon zelf. En zo leggen ze een druk op iemand. Die druk zit er in dat er iets opgelegd wordt. Het compliment zit vast aan wie iemand is. Het goed of mooi of slim zijn moet in stand gehouden worden. Dat is een hele opgave. Om dat goede en fantastische zijn in stand te houden, wordt er een druk opgelegd. 

Zit het een keertje tegen, dan dus ook die koppeling naar de persoon. Dan zit dat ’zijn’ van die persoon tegen. Hoe goed bedoelt het compliment ook is, het heeft uiteindelijk een negatieve lading. Namelijk druk om jezelf in stand te houden..

Deze ’zijn’ complimenten kun je wel in de ’ik vind …’ manier uiten. Dan wordt het gekoppeld aan een mening en niet aan een feit. Het is niet verkeerd om tegen iemand te zeggen ’Ik vind jou mooi.’ 

De tweede manier van complimenten geven legt de nadruk op het handelen en het gedrag. Omdat dit in de actie zit van wat iemand doet, zit hierin geen druk verborgen. Het gaat om wat iemand heeft neergezet. En kleeft daarmee niet aan wie iemand is. 

Je kunt door dit soort complimenten juist gemakkelijker kwaliteiten ontdekken van iemand. En de ontvanger kan zo in die positieve bevestiging leren deze kwaliteiten in andere situaties ook in te zetten. 

Dat betekent groei en ontwikkeling.

Door elkaar gebruikt

Deze manieren worden nogal eens door elkaar gebruikt. 

Hoewel we bij negatieve uitingen vaker wel verschil maken (iemand ís niet dom, maar iemand heeft alleen iets doms gedáán) geldt dit verschil dus ook voor complimenten. 

Een bewustwording van taalgebruik is hierin belangrijk.

Vooral bij leerlingen die vatbaar zijn voor faalangst en schaamte is het erg belangrijk om hier op de juiste manier mee om te gaan. Door de faalangst en schaamte ontstaan er vaker negatieve gedachten. 

Deze negatieve gedachten kunnen we doorbreken door juist positieve gedachten aan te boren en onszelf goede complimenten te geven. Negatieve gedachten zijn slopend en wil je verder komen, zul je de ergens moeten doorbreken. Dat valt lang niet altijd mee. Vaak zijn deze negatieve gedachten zo vertrouwd en daarmee voor jou waarheid. Maar het afmattende gevoel wat het je oplevert is op den duur ongezond.

Doorbreking is noodzakelijk.

Die doorbreking kun je doen door eerst te werken aan bewustwording van de negatieve gedachten. Die bewustwording kan heel goed gaan via complimenten geven. Woorden geven aan wat er wel goed gaat. Daarnaast is het voor jouw zelfzorg goed om deze negatieve gedachten ook als zodanig te erkennen. Zonder oordeel. Erkenning is niet jezelf afkraken. Erkenning is die bewustwording met liefdevolle ogen bekijken. Er ja tegen zeggen. Door ze als het ware te omarmen, binnen te sluiten. Om die negatieve gedachten dan verder liefdevol, via complimenten, om te buigen naar werkbare positieve gedachten.

Een goed compliment zet altijd aan tot een gezonde blik op je zelfvertrouwen. Een goed compliment zet je in je kracht. En zet je in beweging. Een compliment geeft verbinding. Een goed compliment laat je zien dat je mag zijn wie je bent. Een goed compliment gaat over het resultaat. 

Het ombuigen van negatieve gedachten is een heel proces. Het staat hier in deze blog in minder dan achthonderd woorden neergezet. Maar omdat we vaak zo goedgelovig zijn in onze negatieve denkbeelden is het proces van loslaten niet een kwestie van een knop omzetten. 

Een goed begin is mooie zelfcomplimenten bedenken in ’actie’ woorden.

Let op je woorden geldt dus niet alleen richting de ander. Het geldt evenzeer in complimenten geven richting jezelf. Daarom wil ik hier die liefdevolle blik naar jezelf nog eens benadrukken. Let op je woorden, ook wanneer je aan jezelf een compliment geeft.

#goedvoelen, #dynamica, #deschrijvernij, #faalangstreductie, #schaamte, #faalangst, #coachingbijfaalangst, 

*Wat doet stress met je hoofd

*Groei in je proces

Tags: