Conceptueel denken in je studie

Gebeurt het bij jou ook vaak dat je niet uit je woorden kunt komen wanneer je plotseling een vraag krijgt in de klas? Kom je tijdens toetsen bijna altijd in tijdnood? Zit je tijdens het leren vaak naar je boek te staren en dwarrelen je gedachten alle kanten op? Heb je moeite met gestructureerd leren?  Op deze pagina lees je meer over dyslexie in je studie.

Wel of geen label

Het kan zijn dat je door een test of onderzoek het label dyslexie hebt gekregen. Of hoogbegaafd of AD(H)D. Zonder dat je het label hebt kun je ook last ervaren van dyslexie in je studie. Je snapt soms niet dat het gaat zoals het gaat. Dan is het wellicht een goed idee om eens het conceptueel denken als uitgangspunt te nemen. Conceptueel denken is een andere manier van denken. Je rechterhersenhelft werkt dominant. En je linkerhersenhelft, het lineaire denken is ondergeschikt.

Dominant op rechts of links

Je rechter hersenhelft verwerkt heel snel beelden en is ingesteld op snel overzicht, grote lijnen, creativiteit, snel oplossingen zien. Wanneer deze hersenhelft dominant is, is dat je eerste manier van informatie verwerken. Je bent gesteld op het groter geheel. Het overzicht is voor jou je houvast en via dat overzicht kun je gaan werken naar de details. En dat gaat allemaal razendsnel via beelden in je brein.

Je linker hersenhelft verwerkt alle informatie van A naar B. Daar gaat de verwerking volgens een logische volgorde. En daar zit ook de talige kant. Dat wil zeggen, de verwerking in woorden. Als deze hersenhelft dominant bij jou is, zal die informatie verwerking in een lijn gaan en zijn woorden geen probleem. Je vindt het volgen van regels fijn. Je ontvangt graag alle uitleg van A naar B graag in logische volgorde. De details zijn voor jou de houvast om naar het overzicht te werken.

Dyslexie in je studie

En daar zit de spagaat tussen deze twee verschillende manier van informatie verwerken. Van leren dus. Nu is het zo dat het onderwijs juist op dat lineaire denken is ingesteld. En daar botst het met het conceptuele brein. Op het moment dat er nieuwe informatie binnen komt in het conceptuele brein, worden er direct beelden gevormd en lijnen gelegd. Dat gaat zo snel, dat de woorden die er voor zijn haast niet te vinden zijn. Een van de redenen dat een conceptueel denker bij het krijgen van een plotselinge vraag, naar het antwoord in woorden moet zoeken in zijn hoofd. Dat komt twijfelend over en lijkt alsof er niet opgelet wordt. En een gevoel van onmacht kan je overspoelen waardoor je helemaal dichtslaat. Toch weet jij dat je in je hoofd het weet, maar het is te ingewikkeld om het om te zetten in woorden.

Traag lezen

Wanneer je een conceptueel denker bent heb je vaak ook last van traag lezen. Je leest hardop in je hoofd. Dat gaat soms woord voor woord. Heel logisch: woorden zijn heel gedetailleerd en juist via die details gaat bij jou de informatie heel traag. Door het trage lezen ontstaat er nog een ander probleem in je hoofd, namelijk tijd hebben. Je hoofd heeft door het trage lezen, het trage binnen krijgen van gedetailleerde informatie alle tijd om beelden te vormen en uit te wijken naar nieuwe lijnen en nog meer beelden en nog meer beelden. Dat maakt dat je afdwaalt en de focus verliest. Steevast ga je dan weer teruglezen wat je al gelezen hebt. Dat maakt dat leren soms veel tijd kost.

Hulp in je studie

Daarom wordt er in de training veel aandacht geschonken aan snellezen en leesstrategieën. Je leert je hoe je je leestempo kunt ophogen naar zeker twee keer zo snel en waarbij je toch de informatie kunt onthouden. Het doel van training Doelmatig studeren :

  • Inzicht in het conceptueel denken.
  • Sneller lezen en meer onthouden.
  • Inzicht in faalangst gevoelens en handvatten om dit te reduceren.
  • Strategieën om bij werkdruk en stress tot ontspanning te komen.
  • Handvatten over beter en sneller te schrijven.
  • Inzichten in betere communicatie en presentatie.
  • Handvatten voor beter agenda beheer.