Leven als een boom — een prachtige metafoor die veel kan vertellen.

Leven vanuit je kern, jouw eigenheid

In januari tijdens de GLS (Global Leadership Summit) trof mij de presentatie van Daniëlle Strickland. Zij benoemde een aantal zaken die voor mij horen bij een bezield leven. Een leven vanuit je kern — een leven vanuit zelfcompassie — een leven vanuit jouw eigenheid, jouw bedoeling. Dat betekent bezield leven. Dat betekent ook dat je tot in je wortels wilt gaan om tot die zelfcompassie te komen. Daniëlle Strickland gebruikte het beeld van een boom. En toen was ik gelijk vol aandacht, want bomen zijn voor mij metaforen. Bezield leven: je leven als een boom bezien.

Leven als een boom

Een boom met zijn wortels in de grond, zoekend naar de goede voeding. We hebben allemaal onze grond waar we in geworteld staan. Helaas is niet alle grond even vruchtbaar. Om goede vruchten aan onze boom te krijgen zul je op zoek moeten gaan naar die goede grond, naar die goede voeding. Dat kan wel eens betekenen dat je dieper moet reiken of een andere route moet aanboren.

Een quote die ik tegenkwam in mijn opleiding die ik nu volg is: wat je aandacht geeft groeit. En dat betekent dus dat wanneer je veel aandacht geeft aan datgene wat goed is voor je, het goede ook doet groeien. En wanneer ik veel aandacht geef aan datgene wat niet goed voor me is dan zul ik dat ook zien aan de vruchten die ik oplever. 

Leven als leiderschap bekeken

De toespraken op de GLS zijn sterk gericht op leidinggeven — als christen leiding geven. Nu heb ik niet een onderneming met veel werknemers, maar ben wel leider. Ik ben onder andere leider mijn gezin. Mijn moederschap brengt met zich mee dat ik, zonder dat ik daar nu studie voor heb gevolgd, leider ben over mijn kinderen. Kinderen (bege)leiden door hun leven naar stabiele volwaardige mensen in hun eigen eigenheid.

En ik ben ook leider van mezelf, over mijn zijn. Dat betekent dat ik een verantwoordelijkheid heb om mijzelf goed te voeden. Vragen die bij mij opkomen zijn dan:

God is in zijn Woord daar heel duidelijk over. De bijbel spreekt ook meerdere keren over bomen als voorbeeld. Psalm 1 is een prachtig gedicht waarin een boom een grote rol speelt. Je kunt fier staan als een juweel van een boom, als je je maar laat voeden door juiste voeding. 

De Vruchten van de boom — het resultaat van het leiderschap

Wanneer je leiderschap betrekt op bezield leven, dan past die boom als metafoor dat prachtig in. Een boom staat geworteld in zijn grond, de stam, takken en kruin zijn zichtbaar. 

De wortels kun je zien als jouw waarden, jouw overtuigingen. De stam staat voor de normen die jij hanteert vanuit die overtuigingen. De takken, de kruin van de boom laten de acties zien. En de vruchten zijn het resultaat van die acties. Het resultaat van mijn normatief gedrag naar mijn omgeving.

Zo kun je dan vragen stellen bij bijvoorbeeld: wat zijn mijn waarden, mijn overtuigingen? Wat zijn dus mijn wortels. En hoe bepaal ik daaruit mijn normen? Hoe uit ik mijn normen? Wat is de stam van mijn levensboom? Kloppen de normen bij mijn waarden? 

Hoe laat ik mijn overtuigingen zien in gedrag? Wat zijn mijn acties. Hoe groeien de takken aan mijn boom. Hoe zien mijn vruchten eruit? Kloppen mijn vruchten wel? Is dit wat ik wil laten zien?

Van wortel tot kruin — we kunnen door goede voeding op je juiste manier veranderen

Een bezield leven — leven als een boom betekent dat je elke dag bewuste keuzes maakt om goed te zijn voor jezelf. Je te voeden met datgene wat je doet groeien. En zoals het gaat in het leven, worden we niet gelijk doodziek van fastfood, maar wanneer dat alles is wat we onszelf voorschotelen, dan zullen we toch essentiële voedingsbodem gaan missen en onszelf verzwakken.

Zo geldt dat ook voor ons geestelijk leven. Als we ons leiderschap over ons leven serieus nemen dan zul je ontdekken dat er werk aan de winkel is. Als we dingen in ons leven willen veranderen, dan zullen we doelgericht moeten zijn. Dan moeten we ons concentreren om de vruchten die we aan onze levensboom willen krijgen. Bezield leven betekent het lef hebben om dieper te gaan, om naar je wortels te gaan. Naar jouw waarden en overtuigingen. Die wortels geven de sappen af aan de takken die op hun beurt weer de vruchten laten groeien.

Bezield leven — dag voor dag

Wanneer je iets wilt veranderen dan verlangt dat een zoektocht naar jouw wortels. Dan zul je moeten gaan naar je overtuigingen. Bezield leven, leven vanuit zelfcompassie heeft te maken met een besluit dat je elke dag opnieuw maakt. Je waarden en overtuigingen geven je houvast om te blijven staan. Wanneer je dingen wilt veranderen is dat behoorlijk spannend om te ondernemen. Er zal op zeker moment ook een soort chaos ontstaan, maar houdt dan koers, dan komt de rust weer terug. Je kunt geen verandering doorvoeren zonder een oude gewoonte te storen. (vertaald naar Catherine Booth)