Stress helpt je dyslexie in de plus

Dyslexie kan zomaar 50% toenemen bij stress

Ze belt me op en steekt gelijk van wal. Het is alsof er geen tijd te verliezen is. Ik weet: stress helpt je dyslexie in de plus. Ik hoor gelijk: dit is het einde van een langer verhaal. En er is stress ontstaan in haar conceptueel denken. Dan weet ik dat de dyslexie minimaal 50% kan toegenomen zijn ten opzichte van een situatie in rust en ruimte.

Het is een 20 jarige studente die veel op haar bord heeft. Door verminderde gezondheid verloopt haar studie niet gemakkelijk. Terwijl ze juist zo graag wil. Haar verminderde gezondheid is haast een vertrouwd metgezel, want ze kampt al jaren met onduidelijkheden die zich uiten in vermoeidheid. Vermoeidheid is een naar en slopend iets. En als je het je treft in je schoolloopbaan, dan is dat geen gemakkelijke. 

Perfectionisme in de weg

Deze dame is een volhouder en wil zich er niet bij neerleggen. Een kliniek heeft met speciaal onderzoek een en ander gevonden. En ze zal de komende maanden een kuur moeten gaan volgen. Er is een uitslag binnen en ze ontvangt een recept waarmee ze naar de apotheek kan gaan.

Haar dyslexie, haar conceptuele brein, zet haar in haar perfectionisme. Zodra er stress ontstaat wil ze juist daaraan vastklampen. Die stress helpt zo haar dyslexie De dingen tot in de puntjes regelen zou dan rust geven. Maar juist nu wordt ze getackeld door een toename van de dyslexie. Ze komt niet meer uit haar woorden.

Ze moet dingen regelen. De kliniek heeft uitslag met een recept en al. De apotheek geeft niet zomaar de medicijnen mee, want de betreffende arts komt niet uit NL. De huisarts wil eerst een verwijzing zien.

De stress zet de dyslexie aan

Op zich genomen een heel normale cyclus der dingen. Maar een en ander moet wel in gang gezet worden. En als je twintig bent, dan komt het op jezelf neer in jouw volwassen zijn. Alleen door de stress komt deze jonge vrouw er niet meer uit. Ze kan geen woorden meer vinden. Bij het ’even’ regelen is ze nu tot twee keer toe tegen een muur op gelopen. (zowel bij de apotheek als bij haar huisarts). Er moet een mail uit naar de kliniek voor een doorverwijzing. 

Ze belt mij. Ik kan haar vast helpen bedenkt ze zich. En dat kan ik.

Stressmodus

Nadat ik geluisterd heb, vat ik haar verhaal samen. Wanneer ik de vraag stel of mijn samenvatting klopt, hoor ik een opluchting in haar stem. Het klopt. En als je het zo zegt dan is het dus heel simpel. En dat is het ook. Waarom kan jij het dan wel zo overzien en ik niet? Dat komt omdat ik niet in jouw stressmodus zit. Die stress helpt jou dyslexie verkeerd om nu. Juist die gespannenheid zet jouw conceptueel denken zo in zijn kracht dat het lijndenken mijlenver weg lijkt te zijn. De connectie tussen rechts en links is te laag om nog functioneel werkend te zijn.

Samen stellen we een korte en vriendelijke mail op naar de kliniek. Wanneer ik met zinnen aankom hoor ik haar vingers razendsnel over het toetsenbord ratelen. Ze heeft maar een klein duwtje nodig en dan komen de woorden als vanzelf. 

Als de mail verstuurd is leg ik nog even kort uit wat er gebeurde in haar hoofd. 

Door de veelheid aan muurtjes waar ze tegenaan liep ontstond er chaos in haar hoofd. Niets van haar ’tot in de puntjes regelen’ kwam echt van de grond. Door de stress van alles rondom de behandeling en komende periode wat haar te wachten staat schiet de dyslexie met kracht omhoog. Zo raakt ze de structuur kwijt die haar perfectionisme nou juist zo graag wenst en de chaos in haar hoofd vergroot. Woorden blijven weg, zijn niet meer te vinden. Zelfs niet voor een vrij simpele mail. Haar perfectionisme is dan niet meer een middel dat werkt, maar juist iets dat tegenwerkt. 

Wat ze heel goed gedaan heeft, is dat ze hulp gezocht heeft bij het vinden van woorden voor die mail. 

Structuur om tot zinnen te komen

Een volgende keer zal ik haar uitleggen hoe ze zelf structuur voor zo’n mail kan aanleggen. En voor jou als lezer heb ik in het kort zo’n structuur hieronder voor je opgeschreven.

 • Mindmap wat er in je hoofd ronddoolt aan chaos. (wat er op papier staat, zit in ieder geval niet meer in je hoofd)
 • Teken een lege communicatie mindmap
  • Intro
  • Afstemming
  • Inhoud
  • Afsluiting 
 • 3. Begin met schrijven bij het eind van de inhoud. (Dit geeft rust in je hoofd—> dat wat je kwijt wilt, is er uit.)
 • 5. Vul de communicatie mindmap nu verder in.
 • 6. Schrijf je mail verder af aan de hand van je mindmap en zet de alinea’s op de goede plaats in het geheel.

Lees zelf secuur je tekst over of laat het nalezen door een ander.

Houd het kort

O ja, wat ook nog leuk is te vermelden: Houd het kort. Conceptueel denkers zijn nogal van de verhalen en lijken een behoefte te hebben aan lange uitleg omdat ze bang zijn niet begrepen te worden. Wanner je zo’n mail of andere tekst nog eens overleest probeer dan zoveel mogelijk eruit te halen wat niet nodig is voor de duidelijkheid. Een veelheid aan woorden kan juist duidelijkheid in de weg zitten.