Begrijpend lezen = begrijp je de schrijver?

In mijn praktijk ontmoet ik nog al eens kinderen en jongeren die er geen touw aan vast kunnen knopen wat er nu in een tekst voor begrijpend lezen staat. Begrijpend lezen is op school een heikel punt, een noodzakelijk kwaad, een belangrijk onderdeel. Leraren hameren erop. Wat staat daar nou?! Je zou haast zeggen: kijk […]

Stress helpt je dyslexie in de plus

Dyslexie kan zomaar 50% toenemen bij stress Ze belt me op en steekt gelijk van wal. Het is alsof er geen tijd te verliezen is. Ik weet: stress helpt je dyslexie in de plus. Ik hoor gelijk: dit is het einde van een langer verhaal. En er is stress ontstaan in haar conceptueel denken. Dan […]

Mind-mappen

Een snelle manier van samenvatten en reconstrueren Leren uit een boek Nu je als scholier of student veel thuis moet werken, kan het dat je meer dan gewoonlijk alleen uit een boek je werken. Mindmappen is dan een mooie manier van samenvatten en reconstrueren van gelezen tekst. Op school is er altijd een docent die […]

Wat als het wel zou lukken?

‘Het lukt toch niet’ ombuigen Vasthouden aan ‘het lukt toch niet’. Ken je dat gevoel? Er ligt een klus op je te wachten, je ziet er tegenop. Je staart je er blind op. Maar wat als het wel zou lukken? Het niet aangaan van dingen We kunnen in veel dingen erg star zijn en in onze […]

Dyslexie en schrijvend-leren

Vandaag eerst een ontboezeming:  Ik ben leraar Nederlands en schrijver (dat is niet per se een geheim) EN ik ben dyslectisch. Ja, echt! En raad eens wat? Ik vind taal en schrijven helemaal geweldig! Waarom? Ik kan lekker mijn ei kwijt, ik kan het plaatje in mijn hoofd in woorden uitdrukken, ik kan spelen met […]

Handmatig aantekeningen maken

Een pleidooi om het schrijven met de hand vaker bij zaakvakken in te zetten. Het brein en schrijven Wanneer je handmatig aantekeningen maakt gaat dat trager dan de spreker spreekt. Dat brengt met zich mee dat je brein aan het werk moet en dat je steeds besluiten moet nemen wat je wel en niet moet […]