Welkom bij De Schrijvernij

Voor coaching, advies en begeleiding bij dyslexie en conceptueel denken.

Wanneer je conceptueel denken als uitgangspunt neemt bij dyslexie, add, adhd en hoogbegaafdheid, dan hebben we het niet over een defect, maar over een andere manier van informatie verwerken. De Schrijvernij bekijkt deze labels en daarmee het conceptueel denken vanuit mogelijkheden.

Jongeren

Meer rust in huis en jouw hoofd

Volwassenen

Sterker in je werk

De coaching en begeleiding bij De Schrijvernij is persoonlijk, luisterend en positief en constructief.

beter communiceren
gemakkelijker schrijven
sneller lezen, meer onthouden
meer structuur door planmatig werken
talentontwikkeling

Er hoeft geen label bekend te zijn om

Labels worden verstrekt wanneer je bij onderzoek en meeting boven een bepaald level uitkomt. Dat wil echter niet zeggen, dat je onder dat level geen ongemakken of problemen ervaart bij schrijven, leren en planmatig werken. 

Je kunt evengoed:

  • schrijven lastig te vinden. Er kunnen teveel woorden in je hoofd ronddwalen die een obstakel vormen om zaken op papier te krijgen.
  • steeds de weg kwijt te zijn in spellingregels. Hierdoor kun je onzeker worden bij het schrijven.
  • een trage lezer te zijn. Door het trage lezen verlies je snel je focus. Er ligt veel afleiding op de loer.
  • je regelmatig onbegrepen te voelen.
  • keer op keer te ervaren dat jouw omgeving niet ‘meekomt’ met wat jij bedoelt.
  • steeds jouw idee afgewimpeld te zien, terwijl hetzelfde idee niet veel later via een ander wel opgepakt wordt.

Voor begeleiding bij De Schrijvernij is een label daarom geen noodzaak.